strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Króla Michała

No. 167.

Popiersie Króla z boku widziane w ogromnej zwyczajem owego wieku peruce, na której jest wieniec laurowy. Odzienie zbroja i płaszcz starożytny, jakiego Rzymscy Cesarze używali. Napis: MICHAEL D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] LIT[huaniae] RUS[siae] PRUS[siae] MAS[oviae] SAM[ogitiae] etc. etc. etc, to jest: Michał z Bożej łaski Król Polski, Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki i.t.d.

U dołu litery J. H. (Jan Hohn) imię mincarza.

Strona odwrotna; orzeł dwógłowny Cesarski z herbem domu Austryackiego na piersiach. Obok niego drugi orzeł Polski w Królewskiej koronie, z herbem Litewskim na piersiach. Oba te orły na powietrzu kartę unoszą, na której napis: CONCORDES PERENNENT, to jest: Niech w zgodzie wiekują. U góry wyraz Boskiej opatrzności.

Na dole kula ziemska na wodzie pływająca. Z jednej strony przyświeca słońce, z drugiej xięźyc rogami na dół obrócony z gwiazdą w środku, co się do herbu rodziny Wiśniowieckich stosuje. Napis do koła: SACRO AQUILAE NEXU COALESCUNT AUSPICE COELO, to jest: świętym węzłem za pomocą niebios łączą się orły.


Wyryty napis na stronie odwrotnej niniejszego medalu przekonywa nas, iż ten Numizmat był bitym na pamiątkę przymierza zawartego między Michałem Królem Polskim, a Leopoldem I Cesarzem Austryackim.

Mówiliśmy w przedostatnim artykule o wyborze Michała Wiśniowieckiego na tron Polski. Uczuł on niebawnie jak trudnem było jego położenie wśród niechętnych mu najpierwszych w kraju rodzin, zwłaszcza, że w ten czas właśnie Porta Ottomańska wojną Polsce groziła. W tak trudnych okolicznościach postanowił nowo obrany Król szukać związku z dworem Austryackim a w nim wsparcia, jakiego w własnym nie znajdował kraju. Wysłany w Poselstwie do Wiednia Olszowski Biskup Chełmiński, tem łatwiej przywiódł do skutku zamiary Króla Michała, iż Austrya wojnę z Turkami wiodąc, współdziałania Polski pragnęła.


167