strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Króla Michała

No. 175.

Głowa z boku widziana Xiążęcia de Longueville w ubierze Rzymskich Cesarzów, z wieńcem laurowym na głowie. Napis wokoło: CAROL[us] PARIS[ius] AUREL[ianensis] DUX LONG[uevilleus], to jest: Karol Parys Orleański, Xiążę de Longueville.

Strona odwrotna. Wieniec laurowy, wśród którego napis następujący: CAROL[us] PARIS[ius] AUREL[ianensis] R[ex] POL[oniae] DESI[gnatus] 1672, to jest: Karol Parys Orleański, Król Polski naznaczony 1672. (a)


Widzimy na stronie głównej tego medalu wizerunek Xiążęcia de Longueville jako oznaczonego Króla Polskiego w roku 1672, to jest w czasie, kiedy Michał Wiśniowiecki w kraju naszym panował, jak gdyby Polska dwóch w ów czas miała Monarchów, albo raczej jak gdyby istotnie panujący oznaczonemu miał był ustąpić Korony.

Medal ten wybity został z natchnienia niektórych panów Polskich, którzy niechętnymi będąc Królowi Michałowi, chcieli go zrzucić z tronu a na jego miejsce obrać Xiążęcia de Longueville. Na czele tej przewrotnej fakcyi, którą nieprawnie konfederacyą zwano, byli Mikołaj Prażmowski Arcybiskup Gnieźnieński, brat jego Wojewoda Płocki, Floryan Xiążę Czartoryjski Biskup Kujawski, Stanisław Bieniewski Wda. Czerniechowski i Jan Leszczyński Kanclerz W. Koronny.

Nic w naszem przekonaniu usprawiedliwić nie może uchybienia wierności winnej Królowi powołanemu do Korony przez Naród, lubo przyznać należy, ze Król Michał oczekiwaniom i istotnym potrzebom kraju swego bynajmniej nie odpowiadał. Słabe objęcie jego umysłu, przesadzone mniemanie o swojej godności, zarozumiałość i upór w powziętem zdaniu, odstręczały od niego najpoufalszych przyjaciół i samych nawet Ministrów Cesarskich, którzy z powodu związku jego z Arcyxiężniczką Eleonorą, stronę jego w Warszawie popierali.

Nie wiadomo jakiby był wziął skutek spisek ten przeciw Królowi Michałowi knowany, gdyby Xiążę Longueville był przy życiu pozostał. Stronnicy jego w Polsce tak dalece się byli wzmogli, iż podług świadectwa P. Choisy, (b) powiernika jego, czekano co chwilę w Paryżu wiadomości z Polski, że Królem jej został. Tymczasem śmierć Xiążęcia de Longueville zniweczyła jego zamiary. Młodzieniec ten nierozważną uniesiony odwagą zginął w potyczce przeciwko Holendrom, gdy się przez rzekę Ren przeprawiał, dnia 12 Czerwca roku 1672.


(a) Medal ten bardzo rzadki, lubo odlewany, znajduje się w gabinecie numizmatycznym w Dreźnie, innego exemplarza nie znamy.

(b) Czytaj pamiętniki jego do panowania Ludwika XIV.


175