strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Jana III

No. 197.

Popiersie Króla w odzieniu starożytnych Rzymskich Cesarzów, laur na głowie, twarz z boku widziana i wokoło napis: JOANNES III D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] LIT[huaniae] RUS[siae] PR[ussiae], to jest: Jan III z Bożej łaski Król Polski, Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski.

Strona odwrotna. Janina, (herb Sobieskich) otoczona wieńcem laurowym, nad nią korona Królewska. W górze napis: VIREBIT, to jest: Będzie się zielenieć.


Wykład: No. 193


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 49)