strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Jana III

No. 211.

Popiersie Jana III z boku widziane, głowa w laurze i napis: JOANNES III D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] LIT[huaniae] RUSS[iae] PR[ussiae], to jest: Jan III z Bożej łaski Król Polski, Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski.

Strona odwrotna. Widok miasta Krakowa i Wisły pod nim płynącej. Napis u dołu: ALMA URBS CRACOVIA, to jest: Przesławne miasto Kraków.

W odcinku stoją słowa: MDCLXXVII... (a) APR., to jest: 1677... Kwietnia.


Trudno jest dociec w jakim celu medal ten bitym został i do jakiego się odnosi zdarzenia. Domyślam się przecież, iż robiony był na pamiątkę wskrzeszenia mennicy Krakowskiej, o której na Sejmie roku 1677 stany się naradzały. Wszakże był to tylko pomysł, który do skutku nie przyszedł, w roku albowiem następującym na Sejmie Grodzieńskim, znowu uchwalono otworzenie mennicy w Krakowie.

Z materyałów przez X. Albertrandego zostawionych.


(a) Co znaczy cyfra przed słowem APR(ilis) niewiadomo. Biskup Albertrandi wnosi, że może znaczyć Idibus, ale że prędzej znaczy in (Aprili).


Zdjęcie: archiwum ANMN (aukcja 12)