strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Jana III

No. 212.

Popiersie Jana III głowa w laurze; do koła napis: JOAN[nes] III D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux L[ithuaniae] RUS[siae] PRUS[siae], to jest: Jan III z Bożej łaski Król Polski, Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski.

Strona odwrotna. Miasto Gdańsk , nad niem wznosi się orzeł w koronie, mający na piersiach herb Sobieskich (Janinę); nad nim oko Opatrzności w obłokach. W odcinku dwa lwy herb Gdański trzymają; napis wokoło: NUMINIS ATQUE AQUILAE GEDANUM MUNIMINE TUTUM, to jest; Bezpieczny Gdańsk pod zasłoną Bóstwa i orła (Polskiego).


Medale tego rodzaju czyli donatywy bite w Gdańsku pod stęplem Królów naszych tyle razy już w tem dziele objaśnione były, iż nowego wykładu nie potrzebują


212