strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Jana III

No. 228.

Kula świata a na niej dwugłówny orzeł Cesarski, na którego piersiach litery L. I. (Leopold I) na kuli wyobrażenie Wiednia. Napis wokoło kuli: SUB UMBRA ALARU[m] TUARU[m], to jest: Pod cieniem twoich skrzydeł. W górze słońce w promieniach z napisem: COLLIGIT AUXILII RADIOS, to jest: Zbiera promienie pomocy.

Niżej widać półksiężyc z napisem: VICTAM & REDEGIT IN UMBRA[m], to jest: Po porażce zaciemniony został. Prócz tego jest napis wokoło medalu: IMPERY MURUM AUSTRIACO INTERPONIT IN ORBE, to jest: Murem Cesarskiego panowania zasłonił świat Austryacki.

Strona odwrotna. 1683 DIE 14 JVLY VIENNA AVSTRIÆ A TVRCIS OBSESSA SED PROTECTORE ALTISSIMO, LEOP[oldi] I IMP[eratoris] INDVSTRIÆ CONSILI0, REGIS POLONLE J0AN[nis] III PRÆSENTIÆ VALIDO AVXILIO, VIENNENSIVM DENIQ[ue] VNIVERSITATIS SENATUS OFFICIALIVM CTVIUM AC INCOLARVM CONCORDI OBSEQUIO, AB OBSIDIONE PR0FLIGAT0 HOSTE EODEM ANNO DIE 12 SEPT[embris] LIBERATA, to jest: Roku 1683 dnia 14 Lipca Wiedeń w Austryi od Turków oblężony, ale za opiekę Najwyższego, za radą i rozwagą Leopolda I Cesarza, za przytomnością i dzielnym posiłkiem Jana III Króla Polskiego, za zgodną pomocą Wiedeńczyków, tudzież Uniwersytetu, Rady (miejskiej) i mieszkańców oswobodzony od oblężenia po porażce nieprzyjaciela tegoż roku dnia 12 Września. Z boku lewego przydano: DUCE LOTHARINGO CÆS[ario] LOC[o] TN[tenente] GRLISO [generalissimo] GENER[ali] COM[ite] STABNBERG URB[is] COMEN[dante], to jest: Gdy Xiążę Lotaryński był namiestnikiem Cesarza ogólnym, a generał Hrabia Staremberg dowódzcą miasta. Z boku zaś prawego: IN PER[sonali] SUCC[ursu] ELECT[oris] BAVA[riae] SAXON[iae] ET IMPERII SUBSIDIO COM[ite] CAPLIERS DEPUT[ato] PRÆSIDENTE, to jest: Za pomocą Elektora Bawarskiego, Saskiego i Rzeszy, za urzędowania Hrabi Capliers deputowanego Prezesa.

W odcinku napis: MATHI[as] MISTERMAIR A WAFENBERG S[acrae] C[esareae] M[ajestatis] MONETA[rius] OBTVLIT, to jest: Złożył w darze Maciej Mistermair a Wafenberg, rządzca mennicy Jego Cesarskiej Mości.


Wykład: No. 224


Zdjęcie: archiwum ANPN (aukcja 4)