strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Jana III

No. 229.

Strona główna. Wśród laurowego wieńca posąg Cesarza Leopolda na koniu, który półksiężyc tylnemi nogami depce. U dołu broń różnego rodzaju, u góry napis: LEOPOLD[i] I[mperatoris] CONSIL[io] INDUSTRIA, to jest: Za radą i przemysłem Cesarza Leopolda. U dołu imię mincarza JOH[annes] NEIDHARD.

Na kraju napis: anno DVX aLtIssIMVs VIennae proteCtor die 14 MENSIS JVLI[i] OBSIDIO INCEPTA, DIE 12 MENSIS SEPTEM[bris] AVTEM FINITA, to jest: Roku (1683) najwyższy wódz Wiednia protektor. Dnia 14 Lipca oblężenie zaczęte, dnia zaś 12 miesiąca Września skończone.

Strona odwrotna. Napis: TANTORUM HEROUM DUCTU FORTITUDINE, to jest: Za przywództwem i męstwem takich bohatyrów. Popiersie Karola Xcia Lotaryńskiego, Maxymiliana Elektora Bawarskiego, Jana III Króla Polskiego i Hrabi Staremberga Wielkorządzcy miasta Wiednia w czasie oblężenia. Każde popiersie ma naokół napis wskazujący kogo wystawia.

U dołu widać obóz Turecki opasujący miasto Wiedeń, które łańcuchami do nieba jest przymocowane i nad którem oko Opatrzności się wznosi. Napis do koła: AFFIXAM CELO [sic] NUNQM [nunquam] SCYTHA SUPPRIM[et] URBE[m], to jest: Nigdy Tatarzyn nie zniszczy miasta przymocowanego do nieba.


Wykład: No. 224