strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Jana III

No. 236.

Miasto Wiedeń przez Turków oblężone, nad niem orzeł dwugłówny herb Cesarski. Napis do koła: DU ADLER SITZ, GOTT IST DEIN SCHUTZ DEM MAHOMET ZU SPOTT UND TRUTZ, to jest: Ty gniazdo orle, Bóg jest twoją ucieczką, na przekorę Mahometowi.

Na stronie odwrotnej wyryty jest napis następujący: ANNO 1683 DEN 14 JUL[ii] WURDE DIE K[aiserliche] RESIDENZSTADT WIENN VOM TURKEN BELAGERT, MIT FEUER EINWERFFEN, VIELEM STURMEN, U[nd] MINEN STRENGENS (sic) WOCHENLANG BEANGSTIGET WELCHE HERNACH VON K[aiserlicher] M[ajestat] LEOPOLDO I MIT HILFF DERO ALLIIRTEN DEN 12 SEP[tember] GLUKLICH ENTSEZT V[nd] DER FEIND MIT VERLASSUNG ALLER STUCK U[nd] PAGAGE DAVON GESCHLAGEN WORDEN GOTT SEY DAVOR GEDANCKT, to jest: Roku 1683 Miasto stołeczne Wiedeń oblężone zostało przez Turków, którzy przez kilka tygodni rzucanymi do niego ogniami, minami i szturmami się dobywali. Miasto to potem przez Jego Cesarską Mość Leopolda I za pomocą sprzymierzeńców szczęśliwie jest oswobodzonem. Nieprzyjaciel odpartym został ze stratą swoich armat i bagażów. Niech będą Bogu za to dzięki.


Widzieliśmy w poprzedzających numerach, jak Turcy o przegranej swojej pod Wiedniem sądzą i komu zaszczyt głównego dowództwa nad wojskiem chrześciańskiem przypisują. Z przyłączonych tu medalów pod liczbą 236 i 239, na których ani wzmianki o Królu Janie nie ma, przekona się czytelnik jak usilnie sprzymierzeńcy nasi usiłowali zatrzeć pamiątkę ważnej przysługi, jaką w tem zdarzeniu wojsko Polskie Cesarzowi Leopoldowi, Rzeszy Niemieckiej i całemu oddało Chrześciaństwu.

Medale pod liczbą 237 i 238 wspominają wprawdzie, że Polacy pod Wiedniem walczyli, ale zwycięstwo przypisują to wojsku Saskiemu, to dowódzcy oblężonego miasta Hrabi Staremberg, którego widzimy na dzielnym koniu z szańców swoich z Wielkim Wezyrem walczącego.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 54)