strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Jana III

No. 243.

Strona główna. Tarcza herbowna Sobieskich (Janina). Napis wokoło: DESIIT VIVERE NON PROTEGIT, to jest: Przestał żyć, już nie osłania.

Strona odwrotna. Wskazuje dwie ręce trzymające szpady na krzyż złożone. Napis w otoku: ARMA TENENTI CEDET, to jest: Ustępuje temu, co oręż trzyma w ręku.


Zgon Jana III, o ile nam się zdaje, był powodem wybicia, a raczej odlania niniejszego medalu.

Domniemanie tu nasze usprawiedliwić nam należy. Napis na stronie głównej uważamy jako wyraz żałoby, w której rodzina Sobieskich pogrążoną została po śmierci Jana III. Napis strony odwrotnej, jest podobne jakby oświadczeniem, że Sobiescy mierzyć się nie mogą z współzawodnikiem, który siłę zbrojną ma na swoje rozkazy; złożone zaś na krzyż szpady oznaczają w mniemaniu naszem herb Saskiego domu.

Rzeczą nam się do wiary podobną bydź widzi, że gdy po śmierci Jana III stronnictwo Królewicza Jakóba (Sobieskiego) na polu Elekcyi upadać, a Saskie górę brać zaczęło, stronnicy Sobieskich kazali w małem jakiem miasteczku, gdzie ani mennicy, ani rzeźbiarzy nie było, odlać ten niezgrabny numizmat


243