strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 267.

Jeździec w ubiorze polskim, z płaszczem wtył zarzuconym na koniu siedzący, w prawej ręce buławę trzymający, bez napisu.

Strona odwrotna. Dwie na krzyż złożone palmy, nad któremi jest korona królewska, po bokach zaś: D[ei] G[ratia] F[ridericus] A[ugustus] E[lector] S[axoniae] EL[ectus] IN REG[em] POLONIARUM D[ie] 17/27 IUN[ii] A. 1697 (Z Bożej łaski Fryderyk August elektor saski, obrany na króla polskiego dnia 17/27 Czerwca 1697 roku.

Oba te medale (No. 266, 267) znajdują się w zbiorze Franciszka Hr. Potockiego.


Wykład: No. 266


Zastanowić nam się jeszcze należy nad medalem pod liczbą 267. Biskup Albertrandi bliżej go rozbierając, wnosi, że dwie palmowe gałązki, które na nim widzimy, nie są czczą ozdobą rzeźbiarstwa ale raczej przypomnieniem sławy wojennej, jaką sobie król August zjednał na dwóch wojnach, na których się znajdował przed obraniem swojem na tron polski; jedna była nad Renem przeciw Francuzom, gdzie trzy odbył wyprawy, to jest w roku 1689 przy oblężeniu miasta Moguncyi, gdzie w rękę raniony został; po niej w roku 1691 i 1693. Drugą wojnę odbył August przeciw Turkom w Węgrzech w roku 1695 i 1696 w których to wyprawach naczelnie wojskami chrześciańskiemi dowodził i sławę sobie biegłego wodza zjednał.


Zdjęcie: archiwum ANPN (aukcja 2)