strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 268.

Popiersie Augusta II w zbroi, na której płaszcz królewski, głowa w koronie, twarz z prawej strony i napis: D[ei] G[ratia] FRID[ericus] AUGUST[us] POLONIARUM REX SAX[oniae] DUX ET ELECT[or] (Z Bożej łaski Fryderyk August król polski, Xiążę saski i elektor). U dołu drobnemi liczbami 1699.

Strona odwrotna. Witekinda popiersie w pancerzu i napis tak jak na medalu pod No. 223: WITEKIND[us] ANGRIVARIORUM REX SAX[oniae] PROCERUM DUX (Witekind król Angrywarów, pierwszy z pomiędzy panów).

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Berlinie.


Twierdzą dawniejsi kronikarze sascy, a medal niniejszy to potwierdza, że dom w Saxonii panujący, pochodzi od Witekinda Xiążęcia Angrywarów. Rodowód ten niczem nie udowodniony, a raczej sprzeciwiający się historycznym podaniom, na bliższy rozbiór niezasługuje.


Zdjęcie: F. R. Künker (aukcja 228)