strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 283.

Popiersie króla, w płaszczu, z prawej strony, napis w kolo: AVGVSTVS SECVND[us] D[ei] G[ratia] REX POLONIAR[um] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae] ET EL[ector] SAX[oniae] (August drugi z Bożej łaski król polski, wielki książę litewski i elektor saski).

Strona odwrotna. Popiersie krolowej, twarz z prawej strony, napis w kolo: D[ei] G[ratia] CHRISTIANA EBERHARDINA REG[ina] POL[oniae] SAX[oniae] ELECTRIX. (Krystyna Eberhardyna z Bożej łaski królowa polska i elektorowa saska). Pod ramieniem A. HEINIG.

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Krystyna Eberhardyna księżniczka bajrajtska, Augusta II małżonka, której tu wizerunek widzimy, zrodzona w roku 1671 zaślubioną została Fryderykowi Augustowi książęciu naówczas saskiemu. Kiedy mąż jej królem polskim obrany został, Krystyna Eberhardyna, obstając przy prawidłach wyznania augsburskiego, religii swojej zmienić nie chciała i z tego powodu koronowaną w Krakowie być nie mogła; prawa albowiem wyraźnie zastrzegały, aby Król i Królowa katolikami byli.

Nigdy nawet żona Augusta II nie była w Polsce, tyle więc tylko jeszcze o niej powiemy, że w roku 1727 w zamku Pretsch w Saxonii z tego świata zeszła.


283