strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 284.

Popiersie króla, laurem uwieńczone i w polskim ubiorze, twarz z prawej strony, napis wkoło: AVG[ustus] II D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae] ET D[ux] SAX[oniae] S[ancti] R[omani] I[mperii] A[rchi] M[areschalcus] ET EL[ector] (August II z Bożej łaski król polski, wielki książę litewski i t.d. świętego państwa rzymskiego archimarszałek i elektor).

Strona odwrotna. Popiersie królowej, twarz z prawej strony widziana, włosy strojnie ułożone, napis wkoło: CHRIST[iana] EBERH[ardina] D[ei] G[ratia] EL[ectrix] SAXON[iae] (Krystyna Eberhardyna z Bożej łaski elektorowa saska). Pod ramieniem cyfry M. H. O.

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Krystyna Eberhardyna księżniczka bajrajtska, Augusta II małżonka, której tu wizerunek widzimy, zrodzona w roku 1671 zaślubioną została Fryderykowi Augustowi książęciu naówczas saskiemu. Kiedy mąż jej królem polskim obrany został, Krystyna Eberhardyna, obstając przy prawidłach wyznania augsburskiego, religii swojej zmienić nie chciała i z tego powodu koronowaną w Krakowie być nie mogła; prawa albowiem wyraźnie zastrzegały, aby Król i Królowa katolikami byli.

Nigdy nawet żona Augusta II nie była w Polsce, tyle więc tylko jeszcze o niej powiemy, że w roku 1727 w zamku Pretsch w Saxonii z tego świata zeszła.


284