strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 285.

Popiersie z rozpuszczonemi włosami, twarz z prawej strony w rzymskim ubiorze, napis do koła: D[ei] G[ratia] AUGUSTUS II REX POL[oniae] ELECT[or] SAX[oniae] (Z Bożej łaski Augst II król polski, książę saski); u dołu cyfry H. P. G.

Strona odwrotna. Popiersie królowej, twarz z lewej strony widziana, głowa perłami ozdobiona, napis do koła: CHRISTIANA EBERHARDINA REG[ina] POL[oniae] ELECT[rix] SAX[oniae] (Krystyna Ebethardyna królowa polska, xiężna saska). U dołu litery H. P. G.

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Krystyna Eberhardyna księżniczka bajrajtska, Augusta II małżonka, której tu wizerunek widzimy, zrodzona w roku 1671 zaślubioną została Fryderykowi Augustowi książęciu naówczas saskiemu. Kiedy mąż jej królem polskim obrany został, Krystyna Eberhardyna, obstając przy prawidłach wyznania augsburskiego, religii swojej zmienić nie chciała i z tego powodu koronowaną w Krakowie być nie mogła; prawa albowiem wyraźnie zastrzegały, aby Król i Królowa katolikami byli.

Nigdy nawet żona Augusta II nie była w Polsce, tyle więc tylko jeszcze o niej powiemy, że w roku 1727 w zamku Pretsch w Saxonii z tego świata zeszła.


285