strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 286.

Popiersie niewieście, twarz z lewej strony, włosy perłami i klejnotami ozdobione, napis do koła: D[ei] G[ratia] CHRISTIANA EBERHARDINA REG[ina] POL[oniae] SAXONIAE ELECTRIX (Z Bożej łaski Krystyna Eberhardyna królowa polska elektorowa saska).

Strona odwrotna. Ołtarz nad trzema gradusami w ogrodzie wyniesiony, na którym ogień goreje, u góry, w obłokach cyfra Px, napis obok tej cyfry AVGVSTAE DELICIAE (Ulubionej Augusta) w odcinku AEDE PRATISCI SACRA RESTAVRATA A 1727 (w kościele Pretzsch naprawionym roku 1727).

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Krystyna Eberhardyna księżniczka bajrajtska, Augusta II małżonka, której tu wizerunek widzimy, zrodzona w roku 1671 zaślubioną została Fryderykowi Augustowi książęciu naówczas saskiemu. Kiedy mąż jej królem polskim obrany został, Krystyna Eberhardyna, obstając przy prawidłach wyznania augsburskiego, religii swojej zmienić nie chciała i z tego powodu koronowaną w Krakowie być nie mogła; prawa albowiem wyraźnie zastrzegały, aby Król i Królowa katolikami byli.

Nigdy nawet żona Augusta II nie była w Polsce, tyle więc tylko jeszcze o niej powiemy, że w roku 1727 w zamku Pretsch w Saxonii z tego świata zeszła.


286