strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 287.

Popiersie królowej, twarz wprost, napis wkoło: CHRISTIANA EBERHARDINA REG[ina] POLON[iae] ET ELECT[rix] SAX[oniae] (Krystyna Eberhardyna królowa polska i elektorowa saska).

Strona odwrotna. Na postumencie trumna, na której korona miedzy mitrami, elektorską i margrabską, w górze 8 gwiazd w promieniach i napis: INVICTA FIDE ET CONSTANTIA (niezwalczona wiarą i stałością). Na stopniu oltarza pod trumną litery C[ristiana] E[berhardina] R[egina] P[oloniae] E[lectrix] S[axoniae] (Krystyna Eberhardyna królowa polska, elektorowa saska) i na pierwszym stopniu: AVGVSTIS MANIBVS DIVAE REGINAE SACRUM (poświęcone cieniom dostojnej zmarłej królowy). W odcinku: TVMVLATVM HIC VERAE PIETATIS ET MUNIFICENTIAE REGIAE EXEMPLAR (Tu pogrzebiony wzór prawdziwej pobożności hojności królewskiej). I niżej: DENAT[a] PRETSCH 5 SEPT[embris] MDCCXXVII (Umarła w Precz 5 Września 1727).

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Krystyna Eberhardyna księżniczka bajrajtska, Augusta II małżonka, której tu wizerunek widzimy, zrodzona w roku 1671 zaślubioną została Fryderykowi Augustowi książęciu naówczas saskiemu. Kiedy mąż jej królem polskim obrany został, Krystyna Eberhardyna, obstając przy prawidłach wyznania augsburskiego, religii swojej zmienić nie chciała i z tego powodu koronowaną w Krakowie być nie mogła; prawa albowiem wyraźnie zastrzegały, aby Król i Królowa katolikami byli.

Nigdy nawet żona Augusta II nie była w Polsce, tyle więc tylko jeszcze o niej powiemy, że w roku 1727 w zamku Pretsch w Saxonii z tego świata zeszła.


Zdjęcie: Münzenhandlung Harald Möller Auction 63