strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 288.

Drzewo cyprysowe, po którego bokach dwie piramidy z serc złożone. U góry napis: QUOT FOLIA, na bokach drzewa: TOT CORDA, w odcinku: LVGENT (to jest: ile liści, tyle serc płacze).

Strona odwrotna. Sam napis: IN MEMORIAM CHRISTIANAE EBERHARDINAE REGINAE POLON[iae] ET ELECTRICIS SAXON[iae] OPTIMAE PIENTISSIMAE NAT[ae] BYRVTHI A[nno] 1671 D[ie] 19 DEC[embris] DENAT[ae] PREZSCH A[nno] 1727 D[ie] 5 SEPT[embris] (Na pamiątkę Krystyny Eberhardyny królowej polskiej i elektorowej saskiej, urodzonej w Bayrajcie w roku 1671 dnia 19 Grudnia, zmarłej w Prezsch w roku 1727 dnia 5 Września). U dołu litery I. G. S. chorągiewka i liczba 1/6.

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Krystyna Eberhardyna księżniczka bajrajtska, Augusta II małżonka, której tu wizerunek widzimy, zrodzona w roku 1671 zaślubioną została Fryderykowi Augustowi książęciu naówczas saskiemu. Kiedy mąż jej królem polskim obrany został, Krystyna Eberhardyna, obstając przy prawidłach wyznania augsburskiego, religii swojej zmienić nie chciała i z tego powodu koronowaną w Krakowie być nie mogła; prawa albowiem wyraźnie zastrzegały, aby Król i Królowa katolikami byli.

Nigdy nawet żona Augusta II nie była w Polsce, tyle więc tylko jeszcze o niej powiemy, że w roku 1727 w zamku Pretsch w Saxonii z tego świata zeszła.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 42)