strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta Augusta

No. 29.

Herb Jastrzembiec, to jest podkowa końcami w górę obrócona, na niej krzyż. Różne ozdoby tarczę otaczają; na wierzchu jastrząb z podniesionemi skrzydłami. Wszystko w wieńcu bez napisu.

Stronę odwrotną zapełnia następujący napis: SUMM[us] DOMI[nus] JOAN[nes] LUTOMIRSKI SACRA[e] M[ajestatis] RE[gis] POLONIE TESAU[rarius] 1551, to jest: mąż najznakomitszy Jan Lutomirski, Jego Królewskiej Mci Króla Polskiego Podskarbi 1551.


Pochlebną tu znajdujemy wzmiankę o Janie Lutomirskim, który za panowania Zygmunta Augusta Podskarbim był nadwornym i Kasztelanem Rawskim, a później Sieradzkim. Nieznajome nam są przecież powody dla których bitym został ten medal; nie wiemy takie jakie to były nadzwyczajne zasługi, które Lutomirskiemu na nim chlubny przydomek najznakomitszego zjednały.

W roku 1567 tenże Lutomirski zabitym został przez niejakiego Mikołajewskiego, który za popełniony ten występek za dekretem sądowym głowę pod miecz oddał.

Rzecz ta z siebie obojętna w pięknem wystawiła świetle szacunek dobrego imienia, jakiem się od najdawniejszych czasów przodkowie nasi odznaczali.

Mikołajewski mógł się ucieczką ratować, nie uczynił przecież tego i życie stracił, aby nie bydź od czci odsądzonym, której to karze podlegali ci, którzy w podobnym, jak on razie, ucieczką śmierci unikali.


29