strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta Augusta

No. 30.

Strona główna. Herb Kosciesza w koło tarczy, w otoku napis: BENEDICTIO DOMINI DIVITES FACIT, to jest: Błogosławieństwo Pana bogatymi czyni.

Strona odwrotna rok 1555 i napis: SUMPTUS CENSUM NE SUPERET STANIS[laus] MILOSCHEVSKI, to jest: niech wydatek dochodu nie przenosi, Stanisław Miłoszewski.


Stanisław Miłoszewski, którego ta nazwisko czytamy, był Podskarbim Zygmunta Augusta, jak nas o tem przekonywają prowadzone przez niego rachunki wydatków dworu tegoż Monarchy, które nam się widzieć zdarzyło. W nadgrodę świadczonych Królowi usług odebrał on majętność Jarony, niedaleko od Kowna.

Co się tyczy napisu na stronie odwrotnej zamieszczonego, jest on niezawodnie najlepszem prawidłem, jakiego się Podskarbi trzymać może, a pod pozorem godła, które sobie Miłoszewski obierał, był może i przestrogą, którą gorliwy o dobro kraju obywatel dawał Monarsze swemu. Potrzebował jej podobno Zygmunt August, którego dziejopisowie o rozrzutność obwiniają.


30