strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 295.

Pół osoby króla z laurem na głowie w polskim stroju, czyli w bekieszy zapiętej: Naokół napis: AVG[ustus] II D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae] ect. D[ux] SAX[oniae] S[acri] R[omani] I[mperii] A[rchi] M[arschalcus] ET ELE[ctor] (August II z Bożej łaski król polski, wielki Xiążę litewski i t.d. Xiążę saski, świętego państwa rzymskiego archimarszałek i elektor).

Strona odwrotna: Osoba klęcząca przed ołtarzem, gdzie kadzidło pali, korona przy jej nogach, z boku promienie słońca pokazujące się. Napis naokół: PRO SALUTE OPTIMI PRINCIPIS (Za zdrowie najlepszego Xięcia). W odcinku: VOTA POL[oniae] ET SAX[oniae] (Życzenia Polski i Saxonii). MDCIIC (1698).

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Berlinie.


Wykład: No. 294

Medal pod liczbą 295 podobną uniżonością względem króla się odznaczający, bitym jest w tymże roku co pierwszy.


Zdjęcie: Stack's Bowers & Ponterio - Sale 182