strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 308.

Sam napis niemieckiemi literami: Es ist Friede wid ist keiner das weisst du und noch einer. 1706 (Jest pokój i nie ma go, to ty wiesz i jeszcze ktoś. 1706).

Sam napis: IN POLONIA sieht es NIE DOBRA (W Polsce źle rzeczy stoją). Niżej cyfry M. I. i rok 1707.

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Umieszczamy tu szydercze medale (Spottmedaillen), bite jak się zdaje w Niemczech w czasie wojny Karola XII z Augustem II. Jeden z nich (No. 307), jest przymówką Polakom, że w lacińskiej mowie, rytmiczności nie zachowują, inne przymawiają nierządowi, który w ciągu wspomnionej wojny w Polsce panował, tak jak w każdym kraju i w każdym wieku w czasie wojen domowych bywać zwykło.

Medale szydercze, których wydawcy tają się z nazwiskami swemi, sa oczywiście paszkwilami i jako takie na wzgardę zasługują. Więcej zatem tym przedmiotem trudnić się nie będziemy.


308