strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 312.

Popiersie nagie z prawej strony, na głowie laur, wkolo napis: AUGUST[us] II D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] LIT[huaniae] ET EL[ector] SAX[oniae] (August II z Bożej łaski król polski, wielki Xiążę litewski, elektor saski). Drugi napis otokowy: QUOD FELLX FAUSTUMQUE SIT (Co aby było szczęśliwem i pomyślnem).

Strona odwrotna: Herby polski i litewski pod koroną, a saski z mitrą elektorską pod niemi; na dole rok 1704 i litery C. W. Wkoło napis: DATE REGI QUAE SUNT REGIS ET DEO QUAE DEI (Dajcie królowi, co jest królewskiego, a Bogu, co jest Boga).

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Wykład: No. 310


Zdjęcie: archiwum PDA/PGNum (aukcja 13)