strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 311.

Popiersie króla, laurem uwieńczone, twarz z prawej strony widziana, na zbroi plaszcz królewski, napis w otoku: AVG[ustus] II D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae] D[ux] SAX[oniae] S[acri] R[omani] I[mperii] A[rchi] M[areschalcus] EL[ector] (August II z Bożej łaski król polski; Xiążę litewski, Xiążę saski, świętego państwa rzymskiego archimarszałek, elektor). Pod ramieniem cyfra mincarza G. W.

Strona odwrotna: Słońce w promieniach przyświecające rozpędza chmury, napis do koła: DISSIPANDO (rozpędzając); pod odcinkiem liczba MDCCIV (1704).

Medal ten znajduje się w zbiorze Franciszka Hr. Potockiego.


Wykład: No. 310


311