strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta Augusta

No. 32.

Strona główna. Na tarczy szachownica rogami do góry. W około napis: ALZBIETA Z BOBOLUSK.

Strona odwrotna. Dwa rogi jelenie. W około napis: NIIWIZSI PISARZ G. P. Z. P.


Trudność zachodzi w tłumaczeniu napisu, który tu czytelnikom naszym przed oczy stawiamy; niewiadomo albowiem, czyli ten najwyższy pisarz, któremu ten medal wybito nazywał się Alzbietą z Bobolusk, zwyczajem niektórych krajów, gdzie męzszczyźni imiona kobiece przybierają, czyli też, co podobniejszem jest do prawdy, że ta Alzbieta żoną najwyższego Pisarza była. Cokolwiek bądź, gdy nic szczegółowego o tym medalu powiedzieć nie możemy, powtórzymy tylko z Niesieckim, że familia Boboleckich w Województwie Poznańskiem miała swe siedlisko, i że Bobolecki rotmistrz wsławił się męstwem przeciwko Wołochom i Kozakom w roku 1577.


32