strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta Augusta

No. 33.

Popiersie wprost patrzące; włosy długie prosto zczesane, odzienie na kształt szuby, a w koło napis E. A. K. DECAN[us] WARM[iensis] A[nno] 1560, to jest: E. A. K. Dziekan Warmiński roku 1560.

Strona odwrotna ma tylko napis: INQUIRENTES DOMINUM NON MINUENTUR OMNI BONO, to jest: Szukającym Pana schodzić nie będzie na żadnem dobru.


Litery początkowe E. A. K. które tu czytamy, znaczą podług wszelkiego podobieństwa Eggerta a Kempen, Dziekana Kapituły Warmińskiej, wysłanego od tejże Kapituły na zjazd prowincyonalny Pruski, do Grudziądza w roku 1562 w zastępstwie Hozyusza Kardynała, który na ów czas w Trydencie bawił. (Z manuskryptów Xiędza Biskupa Albertrandego.)


33