strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 333.

Popiersie Augusta II z prawej strony, na zbroi płaszcz, laur na głowie, napis do kola: FRID[ericus] AUGUST[us] D[ei] G[ratia] REX POLON[iarum] ET EL[ector] SAX[oniae]. (Fryderyk August z Bożej łaski król polski i elektor saski).

Strona odwrotna: Drzewo pomerańczowe z owocami, z daleka rzeka, góry i miasto. Napis u góry: SIT PERENNE. (Niech trwa na wieki). W odcinku: GAVDIUM REIP[ublicae] NATAL[is] XLV OPT[imi] PRINC[ipis] XII MAII CIƆIƆCCXIV. (Radość rzpltej w 45 rocznicę urodzenia najlepszego monarchy dnia 12 Maja 1714.

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Złożenie powinszowania królowi Augustowi II w rocznicę jego urodzin powodem było do wybicia tego medalu. Tak błahy przedmiot mniejby nas zajmował, gdyby nam nie wskazywał sposobności wystawienia stanu rzeczy w Polsce w czasie, kiedy go wybito.

Od czasu porażki pod Pułtawą Karola XII sprzymierzeni przeciw niemu Monarchowie Piotr I car Moskiewski, Fryderyk król Duński, Fryderyk król Pruski i August II gromili rozproszone w Polsce, Inflantach i Pomeranii wojska szwedzkie, a przy nich i lekkie hufce stronników Stanisława Leszczyńskiego. Już nawet najgorliwsi tego króla stronnicy Potocki wojewoda kijowski zięć jego Śmigielski i Tarło krajczy koronny, pojednali się byli z królem Augustem, już i Porta widząc upadającą potęgę Karola XII rozkazała byla Leszczyńskiemu wynieść się z Multan.

Ustawała więc powoli długoletnia wojna domowa w Polsce, powracał ztargany porządek i rok 1714, że słów na medalu wyrytych użyję, szczęśliwym był dla rzeczypospolitej.

Sam król August nowy zaród zaburzenia w Polsce zaszczepił. Zamyślał on podobno ukrócić nadużycia wolności w kraju naszym i władzę tronu wynieść i w tym celu znaczny oddział wojsk saskich do Polski wprowadził, pod pozorem zabezpieczenia granic od Turcyi.

Niekarność Sasów, bezprawia, jakich się na leżach swoich i w pochodach dopuszczali, oraz nakładane samowolnie przez króla na utrzymanie ich daniny, rozogniły uśmierzone dopiero umysły i wkrótce potem pociągnęły za sobą wojnę domową, która w roku 1715 wybuchła.


333