strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 336.

Głowa z prawej strony bluszczem uwieńczona; napis w koło: FRID[ericus] AVGVST[us] D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] ET EL[ector] SAX[oniae]. (Fryderyk August z Bożej łaski król polski, elektor saski).

Strona odwrotna: Ołtarz, na którym korona, mitra elektorska, glob, pałasz i berło na krzyż, z obłoków wychodząca ręka z tarczą, na której wyraz Jehova. W otoku u góry: HOC TEGMINE TVTA. (Pod tą zasłoną bezpieczna).

Z gabinetu królewskiego w Dreznie.


Niewiadomo jest, kiedy umieszczone w tym artykule medale robione były (No. 335-337). Nie widzimy na nich oznaczonego roku, napisy nawet i godła, wątpliwości naszej w tej mierze nie usuwają, pozostaje więc otwarte pole do domysłów, aby dociec, w jakim celu i kiedy je bito. Medal pod liczbą 335 niejakie nam w tym względzie wskazuje światło. Widzimy na nim koronę królewską i berło, które oczywiście Polskę oznaczają. Niżej widzimy herb Saxonii, to jest: dwa miecze na krzyż złożone i czytamy napis: pro regni custodia (na straż królestwa); zdaje się więc, że August II puszczając w obieg ten medal, tem samem oświadczał, iż mieczy saskich na obronę królestwa polskiego używał. Medal ten więc odnosi się w mniemaniu naszem do wojska saskiego, które król August pomimo jawnego wstrętu narodu, utrzymywał w Polsce.

To, cośmy dopiero o medalu pod liczbą 335. powiedzieli, stosować się może i do dwóch drugich numizmatów w tym artykule umieszczonych, które w składzie swoim niejakie mają do pierwszych podobieństwo.


336