strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 335.

Głowa króla z prawej strony widziana, z rozpuszczonemi włosami, bez żadnej ozdoby. Napis do kola: D[ei] G[ratia] AVGVSTVS II REX POLON[iae] ELECT[or] SAX0N[iae]. To jest, z Bożej łaski August II król polski elektor saski. Pod szyją imię mincarza: H. P. GROSKVRT.

Strona odwrotna: Korona, przez którą berło przechodzi, poniżej zaś dwa miecze elektorskie, napis u góry: PRO REGNI CVSTODIA. (Dla straży państwa).

Medal ten znajduje się w zbiorze W. Zagórskiego.


Niewiadomo jest, kiedy umieszczone w tym artykule medale robione były (No. 335-337). Nie widzimy na nich oznaczonego roku, napisy nawet i godła, wątpliwości naszej w tej mierze nie usuwają, pozostaje więc otwarte pole do domysłów, aby dociec, w jakim celu i kiedy je bito. Medal pod liczbą 335 niejakie nam w tym względzie wskazuje światło. Widzimy na nim koronę królewską i berło, które oczywiście Polskę oznaczają. Niżej widzimy herb Saxonii, to jest: dwa miecze na krzyż złożone i czytamy napis: pro regni custodia (na straż królestwa); zdaje się więc, że August II puszczając w obieg ten medal, tem samem oświadczał, iż mieczy saskich na obronę królestwa polskiego używał. Medal ten więc odnosi się w mniemaniu naszem do wojska saskiego, które król August pomimo jawnego wstrętu narodu, utrzymywał w Polsce.

To, cośmy dopiero o medalu pod liczbą 335. powiedzieli, stosować się może i do dwóch drugich numizmatów w tym artykule umieszczonych, które w składzie swoim niejakie mają do pierwszych podobieństwo.


Zdjęcie: zbiory Staatliche Kunstsammlungen Dresden.