strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 342.

Orzeł lecący z koroną na głowie, niosący portret arcyxiężniczki, potem królowej polskiej, z krótkim napisem: DIGNISSIM0. (Najgodniejszemu).

Strona odwrotna: Napis sam: FRID[erico] AVG[usto] REG[ni] POL[oniae] ET EL[ectoratus] SAX[oniae] PR[incipi] HAERED[itario] ET MARIAE IOSEPHAE ARCHI DVCI AVSTRIAE IMP[eratoris] IOSEPHI FILIAE MATRIMONIVM FELICITER INEVNTIBVS VIENNAE XX AVG[usti] MDCCXIX D. E. D. C. W. (Fryderykowi Augustowi królewiczowi polskiemu i dziedzicznemu xięciu elektorowiczowi saskiemu i Maryi Józefie, arcyxiężniczce Austryi, córce cesarza Józefa, zawierającym szczęśliwie małżeństwo w Wiedniu dnia 20 Sierpnia 1719 ofiaruje C. W.

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Podróż królewicza polskiego, syna Augusta II, po cudzych krajach o której w powyższym wspomnieliśmy artykule (No. 334), pomyślny wpływ miała na następne jego szczęście domowe. Przepędził królewicz kilka miesięcy w Wiedniu, a poznawszy w tem mieście arcyxiężniczkę Józefę, oświadczył się o jej rękę i otrzymał ją od ojca jej cesarza Karola VI. (a) Związek ten, który wzajemna skojarzyła skłonność, zawarty został w Wiedniu dnia 20 Sierpnia roku 1719. (b)

Marya Józefa osiadła wraz z mężem swoim na tronie polskim w roku 1733 i w ciągu całego swego życia odznaczyła się cnotami towarzyskiemi, pobożnością i troskliwem staraniem około wychowania swojej licznej rodziny.

Jeżeli bezstronnie sądzić będziemy postępowanie królowych naszych począwszy od XV wieku, przyznamy że Austryaczki, których ośm (c) na tronie polskim siedziało, domowemi cnotami przed innemi się odznaczyły.

Królewiczowa Marya Józefa z wielkim przepychem przyjętą została od króla Augusta II gdy z mężem swoim z Wiednia do Drezna przyjechała. Między innemi wspominają dziejopisowie ówczesnego dworu saskiego o uroczystościach, które siedm planet królewiczowej w tem zdarzeniu wyprawiły. Dnia 10 Września roku 1719 słońce zaprosiło ją na iluminacyę i fajerwerk. Dnia 12 Września Mars na turnieje i gonitwy wystawiające boje Abenceragów i Zegrisów w Grenadzie. W kilka dni potem Merkuryusz wyprawił loteryę, na której wszystkie narody wystawiły co tylko miały najkosztowniejszego. Potem Saturnus w podziemnych jaskiniach wśród najdroższych kruszców przyjmował nowożeńców. Nie zapomniała i Wenus, co dostojnej parze winna była etc. etc.


(a) Ksiądz Jan Salerno Jezuita, który do skojarzenia tego związku wiele dopomógł, zaszczycony został od papieża kardynalskim kapeluszem, który z rąk Augusta w Warszawie roku 1720 odebrał.

(b) Arcyxiężniczka Marya Józefa, rodziła się dnia 9 Maja 1699 roku.

(c) To jest: Elżbieta żona Kazimierza Jagiellończyka, Elżbieta i Katarzyna żony Zygmunta Augusta, Anna i Konstancya, żony Zygmunta III, Cecylia Renata żona Władysława IV, Eleonora żona króla Michała, nakoniec Marya Józefa małżonka Augusta III.


342