strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 345.

Niewiasta siedząca w obłokach i na kolanach trzymająca dziecię nagie. Po lewej stronie róg obfitości. W otoku napis: AVGVSTAE TVTELA DOMVS CAELO APERTA. (Otwarta opieka nieba nad dostojnym domem). W odcinku: PRINCIPE MASCULO FRIDERICO AUGUSTO DRESDAE NATO. D[ie] 18 NOV[embris]. (Na urodziny Xięcia płci męskiej Fryderyka Augusta w Dreznie dnia 18 Listopada).

Strona odwrotna: Z pnia grubego wyrastające drzewo cedrowe. W otoku: SAXONIAE DE STIRPE RENASCITUR AUSTRIA (sic) CEDRUS. (Z pnia saskiego odradza się cedr Austryi). W odcinku: FOECUNDIS AUSPICIIS FRID[erici] AUG[usti] PR[imi] REG[is] POL[oniae] ET EL[ectoris] SAX[oniae] AC MARIAE IOSEPHAE PR[incipis] CAESAR[eae] ET ARCHID[ucis] AUSTR[iae] WIF. (Szczęściem płodności Fryderyka Augusta pierwszego króla polskiego, elektora saskiego i Maryi Józefy xiężniczki z domu cesarskiego i arcyxiężniczki Austryi WIF).

Medal ten znajduje się w zbiorze Fr. Hr. Potockiego.


Medal ten jest jakby metryką Fryderyka Augusta starszego syna królewicza Polskiego (później Augusta III) spłodzonego z Maryą Józefą arcyxiężniczką austryacką. Twierdzili niektorzy pisarze, że nowo urodzony xiążę przyszedł na świat dnia 10 Października roku 1720. Medal niniejszy prostuje mylne to mniemanie.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 32)