strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 346.

Osoba stojąca w odzieniu starożytnem, trzyma w prawej ręce laskę bluszczem okręconą, w lewej literę L. Przy niej młodzieniec z snopem kłosów i rogiem Amaltei w rękach, spogląda na dziecię nagie, trzymające plecionkę kwiatów. Napis: ANNVS AVI MESSISQVE PATRIS PARTVSQVE NEPOTIS FLORE ADSVNT TRIPLICI NOMINE SAXONIAE. (Rok dziada, żniwo ojca, urodzenie wnuka, są potrójnym kwiatem imienia Saxonii). 1720. Napis pod królem: NATALIS REGIS D[ie] 12 MAI (Urodziny króla dnia 12 Maja). Pod królewiczem: PRINC[eps] R[egius] EL[ectoralis] 24 v.s. D[ie] 7 OCT[obris]. (Królewicz syn elektora dnia 7 Października). Pod wnukiem: FR[idericus] AUG[ustus] III INS. D[ie] 18 NOV[embris]. (Fryderyk August III urodzony dnia 18 Listopada).

Strona odwrotna: Ołtarz ozdobiony polskimi herbami i saskimi, na którym ogień rozpalony. Niewiasta obok stojąca, czyni ofiary, prawą ręką czarę nad ołtarzem trzyma, lewą galązkę, u góry słońce promienie rozrzuca. Napis: STATORI PATRIAE ET REGIAE SOBOLIS PRO SUCCESSU NOVI TEMPORIS VOTA FACTA. (Zbawcy ojczyzny i potomstwa królewskiego śluby czynione o pomyślność w przyszłym czasie). W odcinku: SEMISECULO DEO FAVENTE AETATE EXPLETO (MDCLLXVI). (Pół wieku za łaską Bożą spełnionego 1716). Przed ołtarzem: H. P. GROSKURT.


Wykład: No. 349


346