strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 362.

Popiersie z prawej strony, głowa w laurze. W otoku: D[ei] G[ratia] AVGVSTVS II REX POLON[iae] ELECT[or] SAXON[iae]. (Z Bożej łaski August II, król polski i elektor saski). Pod popiersiem nazwisko mincarza: VESTNER F[ecit]. (Vestner robił).

Strona odwrotna. Piramida, na której godła Herkulesa, z prawej strony anioł, portret otoczony gwiazdami do nieba unosi. Napis do koła: INFERTVR VINDEX TERRAE RADIANTIBVS ASTRIS. Ovid. (Mściciel ziemi wzniesionym jest ku błyszczącym gwiazdom. Ovid.). W odcinku: MORTALES EXVIT ARTVS VARSOVIAE KAL[endis] FEBR[uarii] MDCXXXIII. (Śmiertelne wyzuł członki w Warszawie dnia 1 Lutego 1733).

W zbiorze królewskim w Dreznie.


Medal ten bity jest na śmierć Augusta II, króla polskiego, który dnia 1 Lutego roku 1733 w Warszawie zszedł z tego świata.

Wyleczył się wprawdzie król natenczas, został sie przecież zaród choroby, a gdy w zimie roku 1732, w najostrzejszej porze roku z Warszawy do Drezna wyjechał, otworzyła się dawniejsza rana, do której się wkrótce gangrena przydała. Wszystkie usiłowania lekarzy tą razą były daremne, a król po krótkiej chorobie życia dokonał.

Zaczął się był właśnie wtenczas w Warszawie sejm, po wielu innych nieszczęśliwie zerwanych zgodnie i pomyślnie; śmierć przecież królewska zniszczyła nadzieje, jakiemi się naród z tego względu cieszył.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 50)