strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 364.

Popiersie w zbroi, na której płaszcz, głowa w laurze z prawej strony. W otoku: FRID[ericus] AUGUST[us] D[ei] G[ratia] REX POLON[iae] ET EL[ector] SAX[oniae]. (Fryderyk August z Bożej łaski król polski, elektor saski).

Strona odwrotna. Brama tryumfalna o trzech otworach, w pierwszym na postumencie mitra elektoralna, w drugim korona królewska na wezgłowi, w trzecim orzeł dwugłowy na postumencie. Poniżej napisy: ELECT[or] (elektor) REX (król) VICAR[ius] (namiestnik). Przy kolumnach osoby wystawiające obfitość, sprawiedliwość, moc i przemysł. U góry anioł z dwiema trąbami. W otoku: OMNIBUS PAR EST. (Wszystkim wyrównywa). U dołu pod wyrazem elektor rok 1694, pod wyrazem król 1697 rzymską liczbą, pod wyrazem vicarius rok 1711.

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Umieszczone w tym artykule medale (No 364, 365) bite pod stemplem Augusta II króla polskiego żadnego z historyą naszą związku nie mają; umieściliśmy je przecież w zbiorze niniejszym, jako numizmatyczną pamiątkę, że wspomniony monarcha sprawował urząd zastępcy cesarza niemieckiego (Reichsvicariat) w czasie wakującego tronu, raz po śmierci cesarza Leopolda w roku 1705, drugi raz w roku 1711 po śmierci cesarza Józefa I. Zaszczyt Wikarego Rzeszy przywiązany był podług praw niemieckich do osoby elektora saskiego.