strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 365.

Jeździec na koniu z koroną na głowie, w prawą stronę obrócony. Napis w otoku u góry: FRID[ericus] AUGUST[us] (Fryderyk August).

Strona odwrotna: Berło i miecz na krzyż złożone a między niemi na lewej stronie kula ziemska z krzyżem, u dołu korona królewska i na prawej stronie mitra elektorska. Napis w około: D[ei] G[ratia] REX POLON[iae] EL[ector] SAX[oniae]. (Z Bożej łaski król polski, elektor saski, namiestnik cesarstwa). 1711.

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Umieszczone w tym artykule medale (No 364, 365) bite pod stemplem Augusta II króla polskiego żadnego z historyą naszą związku nie mają; umieściliśmy je przecież w zbiorze niniejszym, jako numizmatyczną pamiątkę, że wspomniony monarcha sprawował urząd zastępcy cesarza niemieckiego (Reichsvicariat) w czasie wakującego tronu, raz po śmierci cesarza Leopolda w roku 1705, drugi raz w roku 1711 po śmierci cesarza Józefa I. Zaszczyt Wikarego Rzeszy przywiązany był podług praw niemieckich do osoby elektora saskiego.