strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 368.

Popiersie Augusta III, w zbroi, twarz z prawej strony widziana. Napis wokoło: AVGUSTUS III D[ei] G[ratia] REX POLONIARUM. (August III z Bożej łaski król polski). Pod ramieniem H. F. WERMUTH F[ecit] (zrobił).

Strona odwrotna. Głowa królowej odkryta, twarz w lewo. Napis wokoło: MARIA IOSEPHA D[ei] G[ratia] REGINA POLONIARUM. (Marya Józefa z Bożej łaski królowa polska).

W zbiorze królewskim w Dreznie.


Umieszczone tu medale (No. 367 - 369) Augusta III i królowej żony jego, nie mają na sobie położonej daty, godła, ani żadnych allegorycznych znaków, z których wnioskować można, kiedy bite były. Kładziemy je więc w tem miejscu, jako wstęp do medalów za panowania Augusta III bitych i bezpośredni związek z historyą jego mających.


Zdjęcie: zbiory Staatliche Kunstsammlungen Dresden.