strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 367.

Popiersie Augusta III w zbroi z boku widziane, bez żadnego napisu.

Medal ten nie ma strony odwrotnej

W zbiorze królewskim w Dreznie.


Umieszczone tu medale (No. 367 - 369) Augusta III i królowej żony jego, nie mają na sobie położonej daty, godła, ani żadnych allegorycznych znaków, z których wnioskować można, kiedy bite były. Kładziemy je więc w tem miejscu, jako wstęp do medalów za panowania Augusta III bitych i bezpośredni związek z historyą jego mających.

Wspomnieć nam tu należy, że medal pod liczbą 367 umieszczony, znajdujący się w gabinecie królewskim w Dreznie, nie jest może numizmatem ale tylko wzorem do pieczęci majestatycznej z pierwszych lat panowania Augusta III, ile wnosić można po wyrazie młodocianym twarzy królewskiej. Ta nasza wątpliwość, może bezzasadna, nie przeszkadza, że tu ten medalion umieścimy, jako dzieło gliptyczne, ze wszech miar uwagi godne.