strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 376.

Popiersie w zbroi, głowa bez lauru i korony, twarz z prawej strony widziana; na zbroi płaszcz królewski, na piersiach łańcuch złotego runa, tytuł w otoku: AUGUSTUS III D[ei] G[ratia] REX POLONIARUM. August III z Bożej łaski król polski.

Strona odwrotna. osoba wyobrażająca pokój, ma w lewej ręce róg Amaltei a w prawej pochodnię, którą podpala ułożony stos zbroi. U góry napis: REGNUM PACATUM. Królestwo uspokojone. W odcinku: MDCCXXXVI, pod tą liczbą litera W.

Medal ten znajduje się w gabinecie królewskim w Dreznie.


Podwójna elekcya Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III i wynikła stąd wojna, w której cała niemal Europa udział miała, powszechny w Polsce niepokój i nienawiść między znakomitemi tego kraju rodzinami wszczęte, rozogniały umysły w kraju naszym i w całej niemal Europie, a lubo stęskniona za pokojem Francya i jej sprzymierzeńcy, obojętniejszymi się dla króla Stanisława być okazywali, trwały przecież wzajemne niechęci; a August III pragnąc krajowi swemu rzeczywisty zjednać pokój, zwołał w roku 1735 sejm, który za wcześnie pacyfikacyjnym nazwał. Zgromadzenie to stanów albowiem zerwane zostało, zanim sie posłowie na wybór marszałka zgodzili; ponowił król usiłowania swoje w roku następującym i z pomyślniejszym niżeli przed rokiem skutkiem. Sejm ten doszedł do skutku i kilkuletnie uśmierzył zamieszki w Polsce. Pomyślny ten wypadek przypisano powszechnie na ówczas usiłowaniom i wpływowi marszałka izby poselskiej Wacława Rzewuskiego, męża dla cnót obywatelskich i światła powszechnie szanowanego. —

Sejm wspomniony stąd jeszcze jest pamiętny, iż w ciągu panowania Augusta III jeden tylko doszedł do skutku. Wszystkie inne zerwane zostały.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 43)