strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 377.

Popiersie w zbroi, na której płaszcz na ramieniu spięty, głowa z prawej strony w koronie. W otoku: D[ei] G[ratia] AVGVSTVS III REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] LITH[uaniae] D[ux] SAX[oniae] EL[ector]. Z Bożej łaski August III król polski, wielki xiążę litewski, xiążę saski elektor. Pod ramieniem litery D. P. W.

Strona odwrotna. Dwie osoby w koronach, lewą ręką trzymające tarcze, jedna z polskiemi, druga z saskiemi herbami, podają sobie prawe ręce. Nad niemi gieniusz skrzydlaty, wypróżnia róg obfitości; wyżej słońce. W otoku: MVTVA TRANQVILITAS MVTVA HILARITAS. Wzajemna spokojność, wzajemna wesołość. W odcinku: REGIS PRVDENT[er] COMITIIS PACIF[icationis] FEL[iciter] FINIT[is] MDCCXXXVI. Na zakończenie mądrze przez króla i szczęśliwe sejmu pacyfikacyjnego 1736 roku.

Medal ten znajduje się w gabinecie królewskim w Dreznie.


Podwójna elekcya Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III i wynikła stąd wojna, w której cała niemal Europa udział miała, powszechny w Polsce niepokój i nienawiść między znakomitemi tego kraju rodzinami wszczęte, rozogniały umysły w kraju naszym i w całej niemal Europie, a lubo stęskniona za pokojem Francya i jej sprzymierzeńcy, obojętniejszymi się dla króla Stanisława być okazywali, trwały przecież wzajemne niechęci; a August III pragnąc krajowi swemu rzeczywisty zjednać pokój, zwołał w roku 1735 sejm, który za wcześnie pacyfikacyjnym nazwał. Zgromadzenie to stanów albowiem zerwane zostało, zanim sie posłowie na wybór marszałka zgodzili; ponowił król usiłowania swoje w roku następującym i z pomyślniejszym niżeli przed rokiem skutkiem. Sejm ten doszedł do skutku i kilkuletnie uśmierzył zamieszki w Polsce. Pomyślny ten wypadek przypisano powszechnie na ówczas usiłowaniom i wpływowi marszałka izby poselskiej Wacława Rzewuskiego, męża dla cnót obywatelskich i światła powszechnie szanowanego. —

Sejm wspomniony stąd jeszcze jest pamiętny, iż w ciągu panowania Augusta III jeden tylko doszedł do skutku. Wszystkie inne zerwane zostały.


Zdjęcie: Stack's Bowers & Ponterio - Sale 182