strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 378.

Osoba na koniu w zbroi, ku lewej stronie obrócona. Napis do koła: D[ei] G[ratia] FRID[ericus] AUG[ustus] REX POL[oniae] DUX SAX[oniae] ARCHIMARESCHALL[us] ET ELECT[or]. (Z Bożej łaski Fryderyk August król polski, xiążę saski marszałek i elektor).

Strona odwrotna: Tron monarchiczny pod baldachimem, w głębi orzeł darty, na samem krześle leżą korona, berło i kula ziemska. Napis do koła: IN PROVINCIIS IUR[ium] SAXON[iae] PROVISOR ET VICARIUS 1741. (W prowincyach prawa saskiego stróż i namiestnik).

Medal ten znajduje się w zbiorze Fr. Hr. Potockiego.


Medal ten żadnego wprawdzie związku nie ma z historyą polską, umieściliśmy go tu przecież, aby przypomnieć, iż August III, jako elektor saski, stosownie do ustaw państwa niemieckiego, dwa razy namiestnicze rządy cesarskie (Reichsvicarait) sprawował. Pierwszy raz po śmierci Karola VI cesarza, zmarłego e roku 1740, drugi raz po śmierci Karola VII, który w roku 1745 z tego zszedł świata.


Zdjęcie: archiwum ANPN (aukcja 4)