strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 383.

Zupełnie to samo wystawuje, co medal poprzedzający, ale jest daleko mniejszy.

Medal ten znajduje się w gabinecie królewskim w Dreznie.


Umieszczone tu medale (No. 379 - 383), przypominają związek Maryi Amelii Infantki polskiej, córki Augusta III z Karolem, królem obojga Sycylii.

"W roku 1738, pisze dziejopis neapolitański Colletta, Karol III pojął za żonę Maryę Amelię córkę Augusta III młodą bardzo, ledwie albowiem 15 lat mającą, przytem skromną i obyczajów czystych i pobożnych. Młoda królowa przyjmowana z wielką godnością w Niemczech, z uszanowaniem u dworów włoskich, przybyła do Portella na granicy królestwa neapolitańskiego, gdzie pod wspaniałym namiotem, wśród okazałości, jakich nie znała dotąd, z mężem się swoim spotkała. Młodość obu małżonków, święty ich związek, serca prawe, bliskie i niewinne szczęście, na koniec nadzieja pomyślnego panowania, rozjaśniała ich twarze; ona pełna uszanowania lecz radosna, schyliła się przed królem, który skwapliwie ją podniósł, a przyciskając do serca, małżonką i królową nazwał. Wjazd publiczny do Neapolu odprawił się dnia 2 Lipca."

Przytoczyliśmy tu wypis z dzieła dziejopisa neapolitańskiego, do jego także świadectwa odwołamy się twierdząc, że królewna polska natronie obojga Sycylii odznaczyła się cnotami domowemi, szczodrobliwością, nawet zdrową radą, której Karol III w ważniejszych zdarzeniach używał.

Po śmierci bezdzietnego Ferdynanda VI, króla hiszpańskiego, brat młodszy, Karol III, hiszpańską objął koronę, synowi zaś zdał królestwo neapolitańskie. Przeniósł się Karol III do Madrytu, w roku 1760. Tegoż roku w Wrześniu Marya Amalia zstąpiła do grobu.


Zdjęcie: archiwum WCN