strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 390.

Hymen czyli gieniusz ze skrzydłami trzyma w prawej ręce myrtem okręconą pochodnię. U góry napis: SPEI PUBLICAE. (Nadziei publicznej).

Strona odwrotna. Napis sam: FRIDERICI CHRISTIANI REG[ni] POL[oniae] EL[ectoratus] SAX[oniae] PRINC[ipis] ET ANTONIAE BAVARIAE CONNUBIUM MDCCXLVII. (Fryderyka Chrystyana, królewicza polskiego elektrownicza saskiego i Antoniny X. bawarskiej zaślubiny 1747 roku).

Medal ten znajduje się w gabinecie królewskim w Dreznie.


Związek małżeński Fryderyka Chrystyana, królewicza polskiego, syna Augusta III z Antoniną xiężniczką bawarską dał powód do wybicia niniejszego medalu. Wspomniony xiążę tem więcej na wspomnienie nasze zasługuje, iż po śmierci ojca swego starał się o koronę polską. Śmierć jego zawczesna zniszczyła powzięte nadzieje. Umarł Fryderyk Chrystian w kilka miesięcy po ojcu swoim.


Zdjęcie: archiwum PDA/PGNum (aukcja 12)