strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 389.

Popiersie Augusta w peruce, widać część z niechcenia zarzuconej sukni i order złotego runa; twarz z prawej strony widziana. Napis wokoło: AVGVSTUS III D[ei] G[ratia] REX PO[oniae] D[ux] SAX[oniae] S[acri] R[omani] I[mperii] ARCHIM[areschalcus] ET EL[ector] . (August III z Bożej łaski król polski, xiążę saski, ś państwa rzymskiego arcymarszałek i elektor).

Stron odwrotna. Głowy dwie naprzeciw sobie. Napis do koła: FRIDERICI CHRISTIANI REG[ni] POL[oniae] EL[ectoris] SAX[oniae] PRINC[ipis] ET ANTONIAE BAVARIAE CONNUB[io]. (Na zaślubiny Fryderyka Chrystyana królewicza polskiego, elektorowicza saskiego i Antoniny Bawarskiej). W odcinku: MONACHII MDCCXLVII. (W Monachium 1747).

Medal ten znajduje się w gabinecie królewskim w Dreznie.


Związek małżeński Fryderyka Chrystyana, królewicza polskiego, syna Augusta III z Antoniną xiężniczką bawarską dał powód do wybicia niniejszego medalu. Wspomniony xiążę tem więcej na wspomnienie nasze zasługuje, iż po śmierci ojca swego starał się o koronę polską. Śmierć jego zawczesna zniszczyła powzięte nadzieje. Umarł Fryderyk Chrystian w kilka miesięcy po ojcu swoim.


Zdjęcie: archiwum ANPN