strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 388.

Popiersie z długiemi włosami i napis wokoło: FRIDERIC[us] CHRIST[ianus] D[ei] G[ratia] REG[ni] POL[oniae] ET LITH[uaniae] PR[inceps] DVX SAX[oniae] ET ELECT[or]. (Fryderyk Chrystyan z Bożej łaski królewicz polski i litewski, xiążę elektorowicz saski). Pod ramieniem T. A. SCHEGA F[ecit] (zrobił).

Strona odwrotna. Świątynia z okrągłym dachem, wśród niej małe popiersie Augusta III uwieńczone od bogini pokoju; nad świątynią orzeł niby unoszący się, w otoku napis: PHS MANIBVS AUG[usti] III MAGNANIMI (Pobożnym cieniom Augusta III wspaniałomyślnego). W odcinku: OBIIT V. OCTOBRIS MDCCLXIII (Umarł dnia 5 Października roku 1763).

Medal ten znajduje się w gabinecie królewskim w Dreznie.


Związek małżeński Fryderyka Chrystyana, królewicza polskiego, syna Augusta III z Antoniną xiężniczką bawarską dał powód do wybicia niniejszego medalu. Wspomniony xiążę tem więcej na wspomnienie nasze zasługuje, iż po śmierci ojca swego starał się o koronę polską. Śmierć jego zawczesna zniszczyła powzięte nadzieje. Umarł Fryderyk Chrystian w kilka miesięcy po ojcu swoim.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 69)