strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 387.

Popiersie Augusta III, głowa w laurowym wieńcu, twarz z prawej strony widziana, na zbroi płaszcz, futro spięte na piersiach i napis w otoku: AVGVSTVS III POL[oniae] REX M[agnus] D[ux] LITH[uaniae] EL[ector] SAX[oniae]. (August III król polski, wielki xiążę litewski, elektor saski). U dołu wokoło: DEI SEMPER SVB NVMINE. (Zawsze pod opieką boską).

Strona odwrotna. Ręka z obłoków wychodząca zawiesza na kolumnie porządku jonickiego cztery tarcze z herbami, nad któremi IEHOVA. Obok niewiasta, w lewej ręce wznosi różdżkę oliwną, w prawej trzyma pochodnię, którą spuściła na dół. W otoku napis: NEXOS FAVORE DIVINI NVMINIS QVIS DISSOLVET. (Któż rozwiąże węzły z łaski Bożej zawarte). W odcinku: A DOMINO FACTVM EST ISTVD. PS[almus] CXIIX. M[ense] DEC[embri] 1745. (Pan zrobił to. Psalm 120. W miesiącu grudniu 1745).

Medal ten znajduje się w gabinecie drezdeńskim


Zawarty w roku 1745 traktat miedzy Augustem III królem polskim i elektorem saskim, Maryą Teressą cesarzową i Fryderykiem II królem pruskim, nie miał wprawdzie bezpośredniego wpływu na losy ojczyzny naszej; medale przecież z tego powodu wybite, umieszczamy w tym zbiorze dla przypomnienia dyplomatycznego układu pamiętnego w życiu monarchy, który wówczas Polsce panował.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 34)