strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 386.

Popiersie Augusta III z rozpuszczonemi włosami, twarz z prawej strony widziana. Napis w otoku: D[ei] G[ratia] AVGVSTVS III REX POL[oniae] ET EL[ector] SAX[oniae]. (Z Bożej łaski August III król polski i elektor saski). U dołu: P. R. Werner fec[it] (zrobił).

Strona odwrotna. Osoba w płaszczu i z koroną na głowie, w prawej ręce trzyma różdżkę oliwną, w lewej klucz, tą samą rękę opiera na dzidach i przyłbicach. Napis w otoku: ANNI TERMINVS TERMINAT ARMA. (Koniec roku kończy bój). U dołu: PAX CONCLUSA MDCCXLV. (Pokój zawarty 1745).

Medal ten znajduje się w gabinecie drezdeńskim


Zawarty w roku 1745 traktat miedzy Augustem III królem polskim i elektorem saskim, Maryą Teressą cesarzową i Fryderykiem II królem pruskim, nie miał wprawdzie bezpośredniego wpływu na losy ojczyzny naszej; medale przecież z tego powodu wybite, umieszczamy w tym zbiorze dla przypomnienia dyplomatycznego układu pamiętnego w życiu monarchy, który wówczas Polsce panował.