strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 385.

Popiersie Augusta III, głowa w laurowym wieńcu, twarz z prawej strony widziana, na zbroi płaszcz, futro spięte na piersiach i napis w otoku: AVGVSTVS III POL[oniae] REX M[agnus] D[ux] LITH[uaniae] EL[ector] SAX[oniae]. (August III król polski, wielki xiążę litewski, elektor saski). U dołu wokoło: DEI SEMPER SVB NVMINE. (Zawsze pod opieką boską).

Strona odwrotna. Trzy osoby ręce sobie podające, z tych jedna trzyma w ręku róg Amaltei, druga szalę, a trzecia różdżkę oliwną. Napis w otoku: SPERATA TEMPORVM FELICITAS. (Spodziewana czasów szczęśliwość). U dołu: PACIS FOEDERE INITO DRESDAE XXV DEC[embris] MDCCXXXXV. (Na pokój zawarty w Dreznie 25 grudnia 1745).

Medal ten znajduje się w gabinecie drezdeńskim


Zawarty w roku 1745 traktat miedzy Augustem III królem polskim i elektorem saskim, Maryą Teressą cesarzową i Fryderykiem II królem pruskim, nie miał wprawdzie bezpośredniego wpływu na losy ojczyzny naszej; medale przecież z tego powodu wybite, umieszczamy w tym zbiorze dla przypomnienia dyplomatycznego układu pamiętnego w życiu monarchy, który wówczas Polsce panował.