strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 398.

Popiersie Maxymiliana elektora bawarskiego i Maryi Anny Infantki polskiej w właściwych swemu wiekowi ubiorach. Napis w otoku taki, jak na stronie głównej medalu pod liczbą 396. U dołu litery: F. A. F.

Strona odwrotna. Niewiasta klęcząca i ręce wznosząca ku niebu, na którem imię Boskie w języku hebrajskim jest wyryte. Obok niej wznosi się ostrosłup, na którym jest wyryty napis następujący: VIVAT BAVARIA IUNCTA SAXONIAE ITA PRECAMUR STATUS BOIARIAE. To jest: Niech żyje Bawarya połączona z Saxonią, o to prosimy stany Bawaryi. W otoku napis: BENEDICAT VOS OMNIPOTENS BENEDICTIONIBUS COELI DESUPER GEN[esis] C[ap] 94 V[ersus] 25. To jest: Niech wam Wszechmocny błogosławi błogosławieństwami niebios z góry. Księgi rodzaju rozdział 49 wiersz 25. U dołu SCHEGA F[ecit] zrobił.

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Marya Anna Infantka polska, córka Augusta III wyobrażona na tym medalu, siostrą była królowej neapolitańskiej i Delfinowej synowej Ludwika XV, króla francuskiego, o których w poprzedzających wspomnieliśmy numerach. Numizmat ten, wybity został z powodu zaślubienia tej księżniczki z Maxymilianem elektorem bawarskim, synem Karola VII cesarza w roku 1747.

Przypomnieć tu należy, że matka elektora bawarskiego, o którym dopiero wspomnieliśmy, była także królewną polską, to jest córką Jana III.