strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 405.

Strona główna zupełnie taka jak u poprzedzającego.

Strona odwrotna. Napis sam na tarczy: DOMVS CERTAMINI METAM FERENDI APTATAE DEDICATIO. ANNO MDCCXVII X. CAL[endis] SEPT[embris]. (Poświęcenie strzelnicy dnia 23 Sierpnia 1717). W koło drugi jest napis następujący: FRID[erico] AVGVSTO REGE POLON[iae] ELECT[ori] SAXON[iae] AGONOTHETA. (Strzelnica Fryderyka Augusta, króla polskiego, elektora saskiego).

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Wspomniawszy dopiero o strzelaniu do celu Augusta III i jego dworzan (No. 403), kładziemy tu i medale na takowe strzelanie bite. Ktokolwiek czytał numizmatyczną historyę Stefana króla lub Jana III, lekce będzie ważył takowe medale bite, że tak powiemy na króla kurkowego.