strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 407.

Popiersie dziecięcia. Napis w otoku: AUG[usti] III R[egis] POL[oniae] ET EL[ectoris] SAX[oniae] NEP[os] FRID[ericus] AUGUSTUS. To jest: Augusta III króla polskiego i elektora saskiego wnuk Fryderyk August.

Strona odwrotna. Gieniusz skrzydlaty dziecię na kolanach trzyma. Napis w otoku: MODO CRESCENT NATALIA. To jest: oby się dni urodzin pomnażały. W odcinku litery: IN ALXCALIAN. Przy nodze gieniusza wyryte jest słowo: DUBUII {DUBUT}.

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Syn Fryderyka Chystyana xiążęcia saskiego, którego tu niemowlęciem na tym medalu widzimy, z wielu względów uwagę naszą zajmuje.

Owo dziecię jest to wnuk Augusta III, jest to ojciec Augusty Infantki polskiej, którą skonfederowane obu narodów stany w roku 1791 do dziedzicznego tronu powołały, jest to ów Fryderyk August, któremu jako xiążęciu warszawskiemu składaliśmy hołd naszego przywiązania i poddańskiej wierności.

Nie nam służy prawo, pamiętne tego monarchy opisywać życie. Przestajemy na tem, że wymieniamy rok i dzień, w którym na świat przyszedł.