strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Henryka Walezyusza

No. 41.

Popiersie z boku widziane Króla Henryka w zbroi, na której płaszcz Królewski jest zarzucony. Napis w otoku: HENRICUS III D[ei] G[ratia] FRANCOR[um] ET POL[oniae] REX 1574 (a), to jest: Henryk III z Bożej łaski Król Francuzów i Polski.

Na stronie odwrotnej widać mnóstwo igrzyskami zajętych ludzi unoszących skrzydlatego gieniusza, który w obu ręku korony trzyma. Na nim jest gwiazda; w koło medala wieniec, a dołu zaś napis: FELICITAS, to jest: szczęście.


Wesołe igrzyska, które widzimy na stronie odwrotnej medalu (a) napis na tejże stronie i rok domniewywać się każą, iż ten Numizmat bitym był we Francyi z powodu przybycia Henryka Walezyusza do Paryia i wstąpienia jego na tron Francuski po śmierci Karola IX. Umueszczamy przecież ten medal w zbiorze naszym, widzimy bowiem na nim wizerunek prawego Króla Polskiego. Henryk Walezyusz przestał nim bydź dopiero w roku 1575 kiedy pomino wzywania Sejmu nie powrócił do Polski i kiedy tenże Sejm tron wakującym ogłosił. Monarcha ten przecież do końca życia swego tytułu Króla Polskiego używał.

Hrabia Franciszek Potocki w Warszawie posiada sześć medalów Króla Henryka z roku 1575 do 1578 z tytułem Króla Francuskiego i Polskiego. My lubo wysoko cenimy wiadomości tego Numizmatyka, medalów tych w zbiorze naszym nie umieścimy, od czasu albowiem elekcyi Stefana Batorego jednego tylko w Polsce uznajemy Monarchę, to jest tego, który krajem naszym z mocy prawa rządził i przez dwanaście lat go uszczęśliwiał.


(a) Kohler (Munzbelustigungen T. III. str. 265) tenże sam kładzie medal ale z roku 1577. Nasz medal jest wyjęty z zbioru Hrab. Franc. Potockiego.


41